ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                     TP. Vinh, ngày 22 tháng 06 năm 2015

                  Số 08-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

(khóa XXXI) phiên tháng 06 năm 2015

 

 

Ngày 22 tháng 06 năm 2015, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2015

            Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo kết quả công tác tháng 06 năm 2015.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thông qua đề nghị của Đảng ủy bộ phận các khoa: Sư phạm Toán học, Vật lý và Công nghệ, Sinh học, Lịch sử, Luật; các chi ủy chi bộ: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ và Nội trú - Y tế kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

 

 

1.

Nguyễn Thị Phương Anh,

Sinh viên lớp 53A khoa Sư phạm Toán học,

2.

Kiều Linh Chi,

Sinh viên lớp 53A khoa Sư phạm Toán học,

3.

Trần Hoài Bảo,

Sinh viên lớp 54A khoa Sư phạm Toán học,

4.

Nguyễn Thị Hồng Lê,

Sinh viên lớp 54A khoa Sư phạm Toán học,

5.

Hoàng Trần Khánh Linh,

Sinh viên lớp 54A khoa Sư phạm Toán học,

6.

Võ Anh Tú,

Sinh viên lớp 54A khoa Sư phạm Toán học,

7.

Bùi Hải Vân,

Sinh viên lớp 54A khoa Sư phạm Toán học,

8.

Trần Thị Thùy Dung,

Sinh viên lớp 53A khoa Vật lý và Công nghệ,

9.

Ngô Thị Trâm,

Sinh viên lớp 53A khoa Vật lý và Công nghệ,

10.

Trần Thị Thắm,

Sinh viên lớp 52B khoa Sinh học,

11.

Nguyễn Thị Quyên,

Sinh viên lớp 52B1 khoa Sinh học,

12.

Nguyễn Thị Trà My,

Sinh viên lớp 52B3 khoa Sinh học,

13.

Trần Thị Hiền,

Sinh viên lớp 53A1 khoa Sinh học,

14.

Phạm Thị Xuân,

Sinh viên lớp 53A1 khoa Sinh học,

15.

Hồ Thị Hải,

Sinh viên lớp 53A2 khoa Sinh học,

16.

Bùi Thị Thắm,

Sinh viên lớp 53A2 khoa Sinh học,

17.

Hoàng Thị Quỳnh Trang,

Sinh viên lớp 53B khoa Sinh học,

18.

Nguyễn Thị Vân Anh,

Sinh viên lớp 53B1 khoa Sinh học,

19.

Đinh Thị Liễu,

Sinh viên lớp 53B1 khoa Sinh học,

20.

Dương Thị Ái Như,

Sinh viên lớp 53B2 khoa Sinh học,

21.

Lê Thị Mai,

Sinh viên lớp 52B3 khoa Lịch sử,

22.

Phùng Cẩm Tiên,

Sinh viên lớp 52B3 khoa Luật,

23.

Trần Kim Đức,

Sinh viên lớp 52B5 khoa Luật,

24.

La Mạnh Hùng,

Sinh viên lớp 52B8 khoa Luật,

25.

Lê Thị Mỹ Hiền,

Sinh viên lớp 53B2 khoa Luật,

26.

Bùi Thị Nhâm,

Sinh viên lớp 52A khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

27.

Nguyễn Đình Trung,

Sinh viên lớp 52B1 khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

28.

Vũ Thị Thương,

Sinh viên lớp 52B2 khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

29.

Nguyễn Thùy Trang,

Sinh viên lớp 52B3 khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

30.

Nguyễn Thị Sen,

Cán bộ Trung tâm Nội trú.

 

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng uỷ Trường trước ngày 26/06/2015 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ra quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chuẩn y đề nghị của Đảng ủy bộ phận các khoa: Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Luật, Nông Lâm Ngư và chi ủy chi bộ các khoa: Sư phạm Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

 

 

1.

Nguyễn Thị Hoa Lê,

Cán bộ khoa Sư phạm Ngữ văn,

2.

Đinh Thị Thanh Thúy,

Sinh viên lớp 52B khoa Lịch sử,

3.

Nguyễn Thị Thu Thủy,

Sinh viên lớp 52B khoa Lịch sử,

4.

Phan Thị Hằng,

Sinh viên lớp 52B1 khoa Lịch sử,

5.

Phan Thị Ngọc Na,

Sinh viên lớp 52B1 khoa Lịch sử,

6.

Nguyễn Thị Thu,

Sinh viên lớp 52B1 khoa Lịch sử,

7.

Phạm Thị Thủy,

Sinh viên lớp 52B4 khoa Lịch sử,

8.

Lãnh Văn Mùi,

Sinh viên lớp 52B khoa Luật,

9.

Lê Hoàng Quân,

Sinh viên lớp 52B1 khoa Luật,

10.

Nguyễn Thị Thanh Hằng,

Sinh viên lớp 52B4 khoa Luật,

11.

Đỗ Thị Huế,

Sinh viên lớp 52B5 khoa Luật,

12.

Vũ Thị Quỳnh Lê,

Sinh viên lớp 52B5 khoa Luật,

13.

Hoàng Thị Oanh,

Sinh viên lớp 52B6 khoa Luật,

14.

Lê Thị Quỳnh Trang,

Sinh viên lớp 52B8 khoa Luật,

15.

Tống Thị Huyền Trang,

Sinh viên lớp 52B8 khoa Luật,

16.

Trương Thị Hằng,

Sinh viên lớp 52K khoa Nông Lâm Ngư,

17.

Trần Thị Thu,

Sinh viên lớp 52K khoa Nông Lâm Ngư,

18.

Trần Thị Thúy Phương,

Sinh viên lớp 52A khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

19.

Phạm Thị Hiền Lương,

Sinh viên lớp 53A khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

20.

Lê Văn Thành,

Cán bộ khoa Công nghệ thông tin,

21.

Trần Văn Bình,

Sinh viên lớp 51K khoa Công nghệ thông tin,

22.

Hoàng Thị Hiền,

Sinh viên lớp 51K khoa Công nghệ thông tin,

23.

Phạm Thị Hào,

Sinh viên lớp 52B khoa Công nghệ thông tin.

 

 

3. Xét kỷ luật đảng viên

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và chuẩn y đề nghị của Chi ủy chi bộ Khoa Công nghệ thông tin về việc thi hành kỷ luật đảng viên Nguyễn Thị Phú, sinh viên lớp 52B Khoa Công nghệ thông tin, bằng hình thức Khiển trách. Lý do: đồng chí Nguyễn Thị Phú nhờ người đi học hộ môn học Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Kinh tế.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất về chủ trương đánh giá kết quả hoạt động của Trường Thực hành Sư phạm giai đoạn 2009 - 2015 và bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm với số lượng tối đa là 4 người. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Phòng Tổ chức cán bộ hướng dẫn Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm theo đúng quy chế.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận về tên gọi của Trung tâm Đào tạo liên tục, hợp tác chuyển giao công nghệ và dịch vụ giáo dục (gọi tắt là Trung tâm Đào tạo liên tục) và thống nhất chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc trung tâm Đào tạo liên tục với số lượng tối đa là 4 người. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Phòng Tổ chức cán bộ hướng dẫn Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm theo đúng quy chế.

 3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thông qua chủ trương tuyển dụng giáo viên cho Trường Thực hành Sư phạm và cho ý kiến về việc đề nghị Tỉnh ủy Nghệ An biểu dương 1 tập thể và cá nhân điển hình tại "Hội nghị biểu dương mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2015".

IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ

            Ban Thường vụ Đảng uỷ đã nghe và thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng, thanh tra giáo dục với các nội dung cụ thể như: công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học quốc gia năm 2015; đánh giá việc xây dựng đề án trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở thêm các chuyên ngành đào tạo sau đại học; cho chủ trương về việc đăng ký và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường; cho ý kiến về việc hợp tác đào tạo nhân lực cho Lào và Thái Lan... Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể cần tăng cường sinh hoạt chuyên môn bàn những giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

V. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc triển khai thực hiện công tác kế hoạch, tài chính và xây dựng cơ bản với các nội dung cụ thể như: kế hoạch tiếp tục thực hiện Kết luận thanh tra số 124/KL/TTCP ngày 16/01/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ tại Trường Đại học Vinh; việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào đền ơn đáp nghĩa...

VI. CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản của cấp trên, bao gồm:

- Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/05/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

            - Báo cáo số 412-BC/TU ngày 02/06/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn số 27-HD/DVTU ngày 02/06/2015 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2015.

- Báo cáo số 150-BC/BTGTU ngày 06/06/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về một số tình hình tư tưởng và dư luận xã hội tháng 5/2015.

- Kế hoạch số 192-KH/TU ngày 08/06/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức Cuộc vận động "Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước".

- Kế hoạch số 193-KH/TU ngày 08/06/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 07/05/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

- Công văn số 4332-CV/TU ngày 08/06/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

- Công điện số 18-CĐ/TU ngày 09/06/2015 của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về đẩy mạnh công tác phòng chống hạn, phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống đuối nước trẻ em.

- Công điện số 19-CĐ/TU ngày 09/06/2015 của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về việc chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2015.

- Công văn số 1342CVD/BTGTU ngày 10/06/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

- Công văn số 4358-CV/TU ngày 15/06/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 16/06/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

- Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 17/06/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Báo cáo số 420-BC/TU ngày 18/06/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/03/2005 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

VII. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 07 NĂM 2015

 1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/07/1947 - 27/07/2015); 86 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2015); 85 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08/1930 - 01/08/2015); 2. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.3. Tiếp tục thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

4. Tiếp tục thảo luận, góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

5. Chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

6. Chỉ đạo triển khai kế hoạch đào tạo hè và xây dựng kế hoạch năm học 2015 - 2016.

7. Chỉ đạo chiến dịch sinh viên tình nguyện hè năm 2015.

8. Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2015. Tiến hành chuyển sinh hoạt Đảng về cơ sở mới cho sinh viên tốt nghiệp ra Trường.

9. Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định của Đảng ủy và các ban của Đảng ủy Trường.

10. Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác năm 2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường.

 

 

Nơi nhận:                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                      BÍ THƯ

   - Đảng ủy, Ban Giám hiệu,

   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,                                                         

   - Các ban của Đảng uỷ,

   - Các đơn vị, các đoàn thể,

   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.

                                                                                              Đinh Xuân Khoa